Робота бухгалтера стосується досить широкого спектру питань тому, досить часто, виникають робочі моменти, що потребують роз’яснення з боку податкових спеціалістів. Тому, розглянемо процедуру отримання індивідуальної податкової консультації.🕵️

Зі змісту п. 52.4 ПКУ та роз’яснення контролерів, розміщеного в підкатегорії 135.05 системи «ЗІР», випливає, що індивідуальні податкові консультації надаються:

  • ДПІ – в усній формі;👩‍💼
  • ДФС, Головними управліннями ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональним головним управлінням ДФС – центральним офісом з обслуговування великих платників – у письмовій або електронній формі.📩

Зверніть увагу! відсутня чітка субординація: платник може подавати запит контролюючому орану будь-якого рівня.

У якій формі подавати запит❓

Спеціальної форми законодавство не встановлює. Зважаючи на зміст п. 52.3 ПКУ, яким передбачені усна, письмова й електронна форми консультацій, доходимо логічного висновку, що запит на їх отримання може бути здійснений в аналогічній формі.

Усну – одразу відкидаємо. Адже в разі отримання консультації в такій формі доказів щодо сказаного контролерами в підприємства не буде.

Можливість надіслати запит на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі поки існує лише на папері, отже, цей варіант теж не розглядаємо.

❗️Лишається тільки письмова форма ❗️. Повторімося – форма (бланк) запиту нормативними документами не встановлена. Тому заявник вибирає формат самостійно.

Проте, зважаючи на логіку, визначимо головні моменти, які повинні фігурувати в запиті:
✅назва, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для суб’єктів господарювання) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), місцезнаходження заявника;
✅прохання надати індивідуальну податкову консультацію;
✅суть питання: важливо описати проблемну ситуацію з посиланнями на норми законодавства та чітко викласти питання, які потребують відповіді;
✅підпис заявника (посадової особи юридичної особи чи платника – фізичної особи).

Запит доцільно оформити у вигляді листа 📩. Якщо є – то на фірмовому бланку. Печаткою лист не завіряється, тому печатку ставити необов’язково, навіть якщо вона наявна. Проте, беручи до уваги нашу ментальність і традицію, печатка ніколи не завадить.

Письмовий запит надсилається до контролюючого органу рекомендованим листом із повідомленням про вручення або ж надається особисто відповідальною вповноваженою особою заявника до канцелярії контролюючого органу.
В останньому випадку слід мати 2 примірники запиту: один – лишається в канцелярії; на другому – ставиться відмітка про отримання запиту.

Контролюючий орган протягом 25-ти календарних днів, що настають за днем отримання запиту, повинен надати заявнику індивідуальну консультацію (п. 52.1 ПКУ).

Оформлюватимуть їх податківці з урахуванням Методичних рекомендацій щодо надання органами ДПС України письмових податкових консультацій, викладених у вже згадуваному нами Листі № 1600.

Беручи до уваги зміст ст. 42 ПКУ, письмові податкові консультації мають бути певним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів. Письмова 📃консультація вважається належним чином врученою, якщо вона надіслана за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи особисто вручена платнику податків або його законному чи вповноваженому представникові.

Окрім того, згідно з п. 52.4 ПКУ, індивідуальні податкові консультації підлягають обов’язковому розміщенню на веб-сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10-ти календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків та його податкової адреси.

Інформація підготовлена
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Вівторок, 28 липня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VAR

Партнери