В роботі бухгалтера безліч нюансів, які вимагають прискіпливої уваги. Зрозуміло, всі ми люди, а не роботи, тому і трапляються помилки.

Що робити бухгалтеру, якщо помилково перерахували кошти контрагенту не на розрахунковий рахунок, а на казначейський рахунок СЕА ПДВ.

Обіг коштів на казначейських рахунках СЕА ПДВ в першу чергу регламентується нормами Податкового кодексу України.

Відповідно до пп. 2001.5. ПКУ: «З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з ПДВ, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку...»

❗️Заява подається у складі податкової звітності з ПДВ за формою додатка 4 (Д4), (форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 № 21).

Механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням електронних рахунків визначено Порядком електронного адміністрування ПДВ від 16 жовтня 2014 року № 569.

Згідно із п. 21 Порядку № 569: «Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати контролюючому органу у складі податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок платника податку, реквізити якого зазначаються в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку, або до бюджету в рахунок сплати податкового боргу з податку, що виник починаючи з 1 липня 2015 року.

При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися за відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих в Реєстрі, над сумою податкових зобов’язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих в податковій звітності з податку у цьому звітному періоді…

Для відповідного перерахування коштів ДФС надсилає ✍️Казначейству реєстр, в якому ✅ зазначаються найменування платника податку, податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника податку, та реквізити такого рахунка (у разі подання платником податку заяви про повернення коштів на його поточний рахунок). ✅

Казначейство на підставі зазначеного реєстру протягом 5️⃣ робочих днів після закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником податку сум податкових зобов’язань, здійснює відповідне перерахування.

Якщо протягом 1️⃣0️⃣ робочих днів після закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником податку сум податкових зобов’язань, відповідне перерахування не здійснилося, сума, на яку зменшено загальну суму поповнення електронного рахунка (SПопРах) відповідно до першого речення абзацу третього цього пункту, підлягає сторнуванню».

На підставі зазначених вище норм, повернення помилково сплачених коштів з електронного рахунку у СЕА ПДВ контрагента можливо за заявою контрагента, яка подається у складі декларації з ПДВ (Д4).

При цьому кошти повертаються на розрахунковий рахунок контрагента. Після отримання із бюджету коштів контрагент має перерахувати такі кошти підприємству.

У разі не здійснення контрагента зазначених вище дій, підприємство має право звернутись до господарського суду з позовом про стягнення з контрагента заборгованості.

Інформація підготовлена
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Понеділок, 27 липня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VAR

Партнери