Ми розглядали питання можливості отримання розстрочку або відстрочку грошового зобов'язання з орендної плати. Тому наразі розкриємо питання щодо процедури плати за розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.

Відповідно до п.101.1 ст.100 Податкового Кодексу України:

«Розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу».

З 12.06.2010 року облікова ставка НБУ дорівнює 6%.

Тобто, процент за користування розстроченням/відстроченням грошових зобов'язань на даний момент складає 7,2% річних.

Розрахунок розміру процентів за користування розстроченням/відстроченням здійснюється за наступною формулою:

Сх120% Р

П = (---------------) х ------------ х К , де

365 100

  • П - процент за користуванням розстроченням
  • С - ставка НБУ (6 %)
  • Р - сума розстрочки (залишкова)
  • К - кількість днів користування розстрочення (місячна)

Приклад нарахування процентів за користування розстроченням:

Підприємством надано документи на розстрочення грошового зобов'язання на суму 150 000,00 гривень на період користування розстроченням - 5 місяців. Рішення про надання розстрочення прийнято 20.08.2020. Згідно графіку сплати терміном сплати є 15 число кожного місяця. Ставка НБУ, чинна станом на 20.08.2020, становить 6 відсотків.

Щомісячний платіж розстрочення складатиме 30 000,00 грн: (150 000/5 = 30 000)

15.09.2020 платнику буде нараховано процент за користування розстроченням за формулою за вказаною вище формулою. Розмір процентів дорівнюватиме:

6 х120% 150 000

П = --------------------- х -------------------- х 26 = 769,32 грн

365 100

Звертаємо увагу, що сума нарахованих процентів з кожним місяцем зменшується з урахування уже сплачених сум розстрочки у попередніх періодах.

Так, на наступний місяць (термін сплати - 15.10.2020) сума процентів складатиме:

6х120% 150 000 – 30 000*

П = --------------------- х ----------------------------- х30=710,14

365 100

* 30 000 грн – сплачена сума розстрочення в попередньому періоді

На підставі зазначеного вище, на даний момент процент за користування розстроченням/відстроченням грошових зобов'язань складає 7,2% річних.

Щодо форми заяви на про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань/ податкового боргу, потрібно відмітити, що відповідно до п.100.2 ПКУ:

«Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.

Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання».

Форма заяви була затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків» № 574 від 10.10.2013.

Наказ № 574 втратив чинність з 01.01.2017року у зв’язку набуттям чинності Закону України № 1797 від 21.12.2016р.

На даний момент встановленої форми заяви не закріплено на законодавчому рівні. При цьому рекомендуємо Вам подавати заяву про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, форма якої була затверджена наказом № 574. При потребі звертайтесь до менеджерів ВАРу, які наддадуть зразок такої заяви.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою

Середа, 30 грудня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери