На жаль, цього року багато аграріїв опинилися в дуже скрутному становищі. Навесні та влітку сільськогосподарські виробники отримали значні збитки від загибелі посівів, які спричинені несприятливими погодними умовами. А зараз підприємства, не мають змогу сплатити в повному обсязі орендну плату.

В такій ситуації, підприємства, задаються питанням чи можливо отримати розстрочку або відстрочку грошового зобов'язання з орендної плати? Не менш важливим є питання правомірності таких дій, адже розривати договір підприємства не мають бажання.

Статтею 100 ПКУ № 2755-VI від 02.12.2010 передбачено процедуру розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків. ідповідно до п. 100.6., 100.7. ПКУ:

«Розстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

Відстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно із пунктом 100.8 цієї статті затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов'язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі».

Отже, розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу не вважається їх сплатою, а є лише перенесенням (зміною) строків його сплати на більш пізній період.

При цьому чинним законодавством встановлені різні причини для розстрочення та відстрочення суми грошових зобов'язань або податкового боргу.

Відповідно до п. 100.5. ПКУ:

«Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків».

Відповідно до розділу II Постанови № 1235 підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу є форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Доказами, що підтверджують факт настання (існування) зазначених обставин, є:

  • сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);
  • рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затверджені Верховною Радою України.

У разі підтвердження наявності обставин непереборної сили рішеннями Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затвердженими Верховною Радою України, заявник додатково подає довідку, видану відповідним місцевим органом, що має право підтверджувати наявність обставин непереборної сили.

За нашою оцінкою, загибель врожаю може бути визнано форс-мажорною обставиною. Для цього необхідно отримати підтвердження (сертифікат) Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати.

Інформація підготовлена

Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine, Crowe Erfolg Ukraine та Ольгою Богдановою (партнером Crowe Erfolg Ukraine)

Понеділок, 28 грудня 2020

 

COVID_19_2conferenПротидія рейдерству
Zustrich VARMK_2021

Партнери