Юридично-конслуьтаційна служба спільно з Вітою Шереметою по питанню оформлення працівника на підставі трудового договору на повний робочий час на інше підприємство

Деякі випадки оформлення на роботу вимагають від працедавця прискіпливої уваги.

Одним із таких випадків є прийняття працівника на основну роботу за умови того, що він є головою фермерського господарства (засновник по статуту). Наразі розглянемо питання: чи може голова фермерського господарства бути найманим працівником в іншому підприємстві і чи маємо можливість такого працівника прийняти на повний робочий день

Згідно статті 3 Кодексу законів про працю України законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Ні Законом України «Про фермерське господарство», ні Кодексом законів про працю України не передбачено обмежень ні щодо працевлаштування голів фермерського господарства чи іншого суб’єкта підприємницької діяльності за сумісництвом, ні щодо участі однієї особи в створенні декількох підприємств, в тому числі фермерських господарствах.

Отже, проаналізувавши норми діючого законодавства, можна дійти висновку, що особа яка є головою фермерського господарства може бути керівником чи працівником іншого підприємства за трудовим договором (контрактом).

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.

А тому, у випадку працевлаштування голови фермерського господарства на іншому підприємстві за трудовим договором (контрактом) бажано (не обов’язково) прописати в статуті фермерського господарства, голова якого працевлаштовується, можливість працевлаштування голови ФГ за трудовим договором на іншому підприємстві.

Щодо працевлаштування такого працівника на повний робочий час теж відсутні обмеження. Проте досить часто у практиці застосовується конструкція, коли працівника приймають на роботу на неповний робочий день, визначаючи розмір такого часу самостійно, наприклад 95 % робочого часу (законодавством не передбачено обмежень щодо визначення меж неповного робочого часу). Оплата праці в такому випадку провадиться пропорціонально відпрацьованому часу (фактично майже повний заробіток), зараховується повноцінний стаж.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Середа, 21 липня 2021

 

SaveUA_ukr

Партнери