📌 Отже, для перекваліфікації частини орендної плати в матеріальну допомогу необхідно оформити ✍️ первинні документи, здійснити сторнування в бухгалтерському обліку, подати уточнюючі податкові розрахунки за формою 1ДФ в податковий орган.

🔍 Пам’ятаємо, що у 2020 році ПДФО та військовим збором не оподатковується матеріальна допомога у розмірі, що не перевищує сукупно за рік 2 940 грн.; в 2019 році – 2 690 грн.; в 2018 році – 2 470 грн.

✅Щодо коригування бухгалтерського обліку🧮.

Для коректного оформлення 📚 операцій, необхідно провести коригування у бухгалтерському обліку.

Приклад кореспонденції рахунків 📝 при перекваліфікації частини орендної плати, виплаченої в 2019 році, в благодійну допомогу у 2019 році (для прикладу всі коригування здійснюються у періоді грудень 2019р.):

1️⃣ Нарахована орендна плата за земельні ділянки за 2019 рік, у періоді грудень 2019р.: Дт 91 Кт 377 – фактична сума орендної плати

2️⃣ Нараховано ПДФО на суму орендної плати у періоді грудень 2019р. Дт 377 Кт 641 – сума ПДФО (18%) з фактичної суми орендної плати

3️⃣ Нараховано військовий збір на суму орендної плати у періоді грудень 2019р.: Дт 377 Кт 642 – сума ВЗ (1,5%) з фактичної суми орендної плати

4️⃣ Сплачена орендна плата у періоді грудні 2019р.:
Дт 377 Кт 311 – фактична сума орендної плати за мінусом ПДФО і ВЗ

5️⃣ Проведено сторно нарахованої орендної плати у періоді грудень 2019р.: Дт 91 Кт 377 – 2690 грн. сума матеріальної допомоги, що не оподатковується

6️⃣ Проведено сторно нарахованого ПДФО у періоді грудень 2019р.:
Дт 377 Кт 641 – сума коригування

7️⃣ Проведено сторно військового збору у періоді грудень 2019р.
Дт 377 Кт 642 – сума коригування

8️⃣ Нарахована нецільова фінансова допомога у періоді грудень 2019р.
Дт 949 Кт 377 – 2690 грн. сума матеріальної допомоги, що не оподатковується

9️⃣ Виплачена нецільова фінансова допомога у періоді грудень 2019р.
Дт 377 Кт 949 – 2690 грн. сума матеріальної допомоги, що не оподатковується

✅Щодо коригування звітності, зокрема форми 1ДФ.
Для коректного оформлення операцій зазначених вище, необхідно провести коригування у звітності, зокрема, у формі 1ДФ.

Надання благодійної допомоги необхідно правильно відобразити у формі 1ДФ шляхом подання уточнюючого Податкового розрахунку за формою 1ДФ за минулі звітні періоди, за які нараховувалася орендна плата.

У уточнюючому податковому розрахунку за формою 1ДФ, суму матеріальної допомоги потрібно відобразити з ознакою доходу «169».

❗️Звертаємо увагу, при коригуванні форми 1ДФ (внесення даних, які не були подані та призводять до збільшення/зменшення нарахування ПДФО) відповідно до ст. 119.1. Податкового кодексу України передбачено штраф у розмірі 1020 гривень (при повторному застосуванні штрафу впродовж року – 2040 грн.).

📒 Після подання уточнюючих Податкових розрахунків за формою 1ДФ, рекомендуємо провести звірку з податковим органом з метою вірного відображення нарахованого та сплаченого ПДФО та військового збору.

📎Сума «переплати» з ПДФО та військового збору не буде повернена ⌛️ з бюджету на розрахунковий рахунок підприємства, але її можливо використати для врахування майбутніх платежів з ПДФО.

Інформація підготовлена👇
Юридично консультаційна служба Всеукраїнська Аграрна Рада разом з командою Crowe A&A Ukraine та Ольга Богданова (Olga Bogdanova) (партнер Crowe Erfolg Ukraine)

Вівторок, 11 серпня 2020

 

COVID_19_2
Zustrich VARvebinar_25_02

Партнери