Відповідно до Закону України «Про державну службу», державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Державний службовець зобов’язаний запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

На державних службовців поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", в якому передбачено, що державні службовці зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень зазначені особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, перебування на державній службі, є несумісним із володінням корпоративними правами, зокрема, часткою у фермерському господарстві. У зв’язку з цим є ризик притягнення як до дисциплінарної, так і адміністративної відповідальності.

Вікторія Кіпріянова

Понеділок, 31 січня 2022

 

SaveUa

Партнери