Запитання: Які податки мають сплачувати за девіденти засновники фермерського господарства, крім 9% ПДФО та 1,5% військового збору?

Відповідь:

Відповідно до норм ст. 14. ч. 1. п. 49 Податкового кодексу України, дивіденди - це платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

Згідно ст. 164. ч. 2. п. 8. пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів. Коли  ст. 165 ч. 1. п. 41. говорить, що доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним банком України.

Сплата ПДФО здійснюється  в даному випадку за ст. 167 ч. 5 п. 2. – 5% (відсотків) - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування). В такому разі податковим агентом виступатиме сам фермер за ст.170 ч. 5 п. 2., де говориться, що будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

Таким чином, у разі якщо фермерське господарство, яке є платником податку на прибуток, нараховує своїм членам дохід у вигляді дивідендів залежно від внеску до статутного капіталу, такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Якщо фермерське господарство є платником єдиного податку, то при нарахуванні таких дивідендів підприємство застосовує ставку 18%.

Додатково сплата ПДФО здійснюється без урахування ЄСВ та Війського збору 1,5%.

Понеділок, 15 квітня 2019

 

Партнери