Запитання: Приймаємо на навчально-виробничу практику студента Як правильно оформити договір , чи потрібно подавати повідомлення про прийняття на роботу в податкову ?

Відповідь:

Відповідно до частини четвертої ст. 53 Закону про освіту на час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.


Підприємства незалежно від форм власності надають учням, слухачам ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику (п. 2 Порядку № 992).


Між ПТНЗ та базою практики не пізніше двох тижнів до початку практики має бути укладено договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для такої практики. Цей договір складається на основі типового договору, наведеного у додатку до Порядку № 992, і повинен містити основні положення такого типового договору.


Окремий договір про навчально-виробничу практику не укладається у випадку, коли всі його розділи включаються до загального договору про підготовку кваліфікованих робітників, що укладається ПТНЗ та підприємством - замовником підготовки кадрів. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.


Типовий договір про проходження практики студент отримує в ПТНЗ (частково заповнений навчальним закладом – це постійна практика в будь- якому вузі) і потім повинен підписати і проставити печатки на підприємстві. Підприємство не розробляє договори, не розумію чому Вам не надали договір. (типовий договір представлений)


Учні ПТНЗ на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються (п. 7 Порядку № 992). Тому повідомляти податкову не потрібно.
Учні, слухачі ПТНЗ під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.


Згідно з п. 17 Порядку № 992 передбачено, що за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за період практики відповідно до виробничих завдань підприємство нараховує їм заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат
і надбавок. Нараховані учням кошти переводяться для виплати на рахунок ПТНЗ або виплачуються їм безпосередньо підприємством. Також умовами договору про проходження практики може бути передбачено, що 50% нарахованої заробітної плати учнів ПТНЗ спрямовується на рахунок навчального закладу, а 50% виплачується практиканту.

Четвер, 25 липня 2019

 

Партнери