Форма 20 «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» затв. наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 подається ВСІМА, БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ, ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, як юрособами, так і фізособами-підприємцями, незалежно від системи оподаткування.

ДФС через форму 20 ОПП отримує інформацію від платника податку про існуючі у нього об’єкти оподаткування Дяк цього вимагає п. 63.3 ПКУ. При чому такі об’єкти не обов’язково мають бути у власності – достатньо лишень права користування. Наприклад, якщо земельна ділянка орендується – це уже говорить про необхідність подачі форми 20 ОПП. Що саме включати до 20 ОПП можна знати на сайті ДФС у Довіднику об’єктів оподаткування (останній оновлювався 26.10.2018).

Податківці у підкатегорії 119.11 ресурсу «ЗІР» зазначили, коли подавати форму № 20 ОПП не потрібно. Так, інформація про об’єкти оподаткування, такі як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) відображається у відповідній податковій звітності платника податків (декларації з податку на прибуток, з ПДВ,  формі №1ДФ тощо), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти за ф. №20 ОПП.

Тож, якщо у підприємства відсутні об’єкти оподаткування, наведені у Рекомендованому переліку або які не відповідають їх призначенню, то ф. 20 ОПП подавати не потрібно.

Проте, зазвичай, податківці хочуть, щоб суб’єкти господарювання самі вносили у форму 20 ОПП об’єкт, який пов’язаний з оподаткуванням податками та зборами, навіть, якщо він відсутній у згаданому Довіднику.

В випадку коли дані про об’єкт оподаткування змінився, потрібно знову подавати форму № 20 ОПП, а саме при зміні:

         типу;

         найменування;

         місцезнаходження;

         стану об’єкта оподаткування.

У разі подання ф. №20 ОПП щодо зміни в об’єкті оподаткування платник податків надає з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.

У разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування зазначається в повідомленні двома рядками, а саме:

       в одному – інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється;

       у другому – оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Інформація про об’єкти оподаткування надходить до ДФС не тільки шляхом подання ф. №20 ОПП суб’єктами господарювання. Згідно з п. 8.6 Порядку № 1588 вона також надходить від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Така інформація не пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юросіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Тому, якщо суб’єкт господарювання купує або продає майно, яке підлягає обов’язкові реєстрації у відповідних реєстрах, то у такому разі така інформація обов’язково потрапить до контролюючих органів. А це означає, що тих, хто не повідомив про зміни в об’єктах оподаткування або про створення нового об’єкта оподаткування може бути притягнуто до відповідальності.

Форма 20 ОПП подається:

-          протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування (п. 8.4 Порядку № 1588);

-      протягом 10 робочих днів після змін, що відбулися, наприклад, у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, тобто зміни його типу, місцезнаходження, найменування, стану чи його вибуття (119.11 ЗІР);

-         протягом 10 робочих днів після зняття з реєстрації  суб’єкта господарювання. Даний строк взагалі-то законодавчо не визначений, але ДФС наполягає саме на ньому. Відлік строку починається з дати відповідних документів, наприклад, з дати оформлення договору купівлі-продажу чи дати держреєстрації договору оренди.

Якщо не подати форму 20 ОПП або не включити до неї всі об’єкти, то це уже порушенням обов’язку платника податків щодо подання заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДФС, подання інформації про реєстрацію змін місцезнаходження, внесення змін до облікових даних (п. 117.1 ПКУ, 119.12 ЗІР).

Згідно з п. 117.1 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі тягнуть за собою накладення штрафу:

510 грн – перший раз;

1020 грн – якщо порушення не  було усунуто протягом року.

Якщо платник податку взагалі не подавав форму 20 ОПП, а таке можливо, якщо він був створений до її набуття чинності, тобто до 14.01.2011 р., то її також треба подати, хоча строк подачі для таких платників податків невизначений.

Прямої норми щодо штрафів у разі неподання ф. 20 ОПП в п. 117.1 ПКУ не встановлено. Але податківці у всіх своїх роз’ясненнях спираються саме на цей пункт, оскільки, на їх думку, подання цього звіту є одним з етапів взяття платника податку на облік.

Якщо погодитися із податківцями, то вважаємо, що штраф за це має бути один, а не за кожне окреме неподання звіту. Адже, якщо читати норму п.117.1 ПКУ дослівно, то штраф накладається за недодачу заяв/документів (слова у множині!) для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних.

Субота, 18 січня 2020

 

Партнери