Підскажіть будь-ласка алгоритм звільнення директора-замість нього буде засновник. З чого почати?

Відповідно до КЗпП директор, як і будь-який працівник підприємства, є найнятим працівником, тому на нього поширюється трудове законодавство, у тому числі й у частині, що регулює звільнення.

Директор призначається і звільняється  рішенням загальних зборів підприємства. Тому потрібно чітко дотримуватись алгоритму звільнення, 1 етапом, якого є зібрання загальних зборів, рішенням якого і є основою для наказу про звільнення директора з обраної посади.

Для звільнення директора потрібно дві умови:

1) корпоративна – рішення загальних зборів, винесене за правилами ЦКУ, ГКУ, інших законів, що регулюють діяльність юридичних осіб, і установчих документів;

2) трудова – наявність законних підстав для розірвання трудових відносин. Перелік таких підстав закріплений у КЗпП ( ст. 36, 38 - 41, 45). Крім того, ст. 7 КЗпП передбачена можливість звільнення за підставами, передбаченими іншими нормативно-правовими актами.

Дотримуватися потрібно одночасно обох умов. Обійтися лише однією з них не вийде, тому що рішення про відкликання директора, прийняте загальними зборами не призводить до автоматичного розірвання трудового договору/контракту і взагалі, саме по собі, не впливає на трудові відносини (рішення КСУ від 12.01.2010 р. № 1-рп/2010). Воно може бути лише передумовою для розірвання трудового договору/контракту.

У рішенні загальних зборів мають бути зафіксовані факти:

1) відкликання директора,

2) згоди на розірвання трудового договору в обумовлений строк.

Відповідно до п.13 ст. 39 Закону України «про товариства з обмеженою та додатковою відповідальність» від  17.06.2018р.:  «Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов’язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.»

Отже, звільнення директора можливе лише шляхом обрання нової людини на цю посаду або призначення тимчасово виконуючого обов’язки директора.

Рішення прийняте і належним чином оформлене і на наступному етапі директор повинен видати і підписати наказ (розпорядження) про своє звільнення. Типова форма такого наказу (форма № П-4) затверджена наказом № 489 (можна використовувати власну форму).

При цьому запис у трудовій книжці роблять у загальному порядку. Наприклад, «Звільнений у зв’язку із закінченням строку дії трудового контракту, п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України».

Звільнення директора ТОВ можливе як за згодою сторін, так і без згоди директора.

Розберемось з цими випадками.

1. Якщо звільняють за згодою сторін або за ініціативою директора (ст. 38 КЗпП).

Якщо директор вирішив звільнитися за власним бажанням, то спершу йому доведеться про таке рішення сповістити загальні збори подавши письмове повідомлення. Загальні збори вважатимуться повідомленими лише після проведення загальних зборів, до порядку денного яких буде включено відповідне питання. Тож двотижневий строк повинен відлічуватися з дати проведення таких загальних зборів або з дати, на яку ці заходи планувалося провести.

Для директора не повинно бути відмінності, приймуть загальні збори відповідне рішення чи ні, тому що для розірвання трудового договору за ініціативою працівника (ст. 38 КЗпП) згоди від роботодавця отримувати не потрібно.

2. Якщо звільняють за ініціативою власника без згоди директора ( ст. 40, 41 КЗпП).

Звільнення можливе за наявності підстав, передбачених КЗпП, з дотриманням вимог цього Кодексу. Так, наприклад, трудовий договір/ контракт за ст. 40, 41 КЗпП не можна розривати в період тимчасової непрацездатності працівника або під час його перебування у відпустці.

У день звільнення директорові має бути видана трудова книжка і з ним потрібно провести остаточний розрахунок (ст. 47, 116 КЗпП). У випадках, передбачених ст. 44 КЗпП, йому доведеться виплатити вихідну допомогу.

Якщо говорити про «директорські» підстави для звільнення, то це:

- одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП). Вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, необхідно виходити з характеру проступку, обставин, за яких він вчинений, і суттєвості наслідків порушення трудових обов’язків (абзац 2 п. 27 постанови № 9). При цьому слід установити не лише факт невиконання директором його трудових обов’язків, але й можливість їх виконання в конкретній ситуації. Тобто необхідно встановити провину директора і наявність причинного зв’язку між невиконанням ним трудових обов’язків і негативними наслідками, які настали в результаті такого порушення.

Звільнення на підставі п.1 ч.1 ст. 41 КЗпП є дисциплінарним стягненням. Отже, таке стягнення може бути застосоване до директора не пізніше одного місяця з дня виявлення грубого порушення трудових обов’язків, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з хворобою або перебуванням у відпустці, і не пізніше 6 місяців з дня вчинення порушення (ст. 148 КЗпП). До застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення необхідно вимагати від директора письмові пояснення (ст. 149 КЗпП). Згода профспілкового комітету на звільнення не потрібна;

- припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП). Звільнити за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП можуть у будь-який момент часу. Тобто навіть тоді, коли особа не порушувала своїх трудових обов’язків. Єдина умова для звільнення посадової особи за цією підставою – прийняття загальними зборами рішення про припинення її повноважень (ч. 3 ст. 99 ЦКУ).

Отримувати згоду профспілки на звільнення за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП не потрібно. Особі, що звільняється на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП, слід виплатити вихідну допомогу в сумі не менше ніж 6-місячний середній заробіток.

Отже, потрібно виконати наступні дії:

1) Видати наказ про взяття на посаду нового директора, підставою для видання буде протокол рішення загальних зборів і направити Повідомлення в ДПІ про прийняття нового працівника. Якщо на посаді директора до призначення нового працює інша людина, повідомлення може бути підписана попереднім директором в останній день його роботи.

2) Необхідно внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі ТОВ, пов'язані зі зміною директора товариства.

3) Необхідно оформити нові сертифікати електронного підпису і оформити новий договір про обмін електронними документами з ДПІ.

4) Оскільки керівник підприємства є особою, яка має право розпоряджатися грошовими коштами підприємства в рамках своїх повноважень, новопризначеному директору також слід надати відповідну інформацію в банк, в якому це підприємство обслуговується, та оформити нові картки зразків підписів в банку. Картки зразків підписів в банку попередньо потрібно засвідчити нотаріально або за вимогами банку.

5) Після внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР бажано звернутися до органів державної статистики, щоб отримати нову відповідну довідку. Для цього слід звернутися в управління статистики згідно з Положенням про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Держкомстату України від 28.11.2005 р № 386.

Вівторок, 3 грудня 2019

 

Партнери