Запитання: Яка відповідальність чекає на підприємство при відсутності ліцензії на зберігання пального?  

21 червня 2019 року Президентом України було підписано Закон про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" No 10359 від 04.06.2019 (Закон No 10359), який набрав чинності з 1 липня 2019 року.

У Законі No 10359 передбачено, що «до суб’єктів господарювання не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена статтею 17 цього Закону, у разі зберігання пального до 31 грудня 2019 року без наявності відповідної ліцензії».

Разом з тим, в Кодексі  про адміністративних правопорушень України (надалі – КпАП) міститься стаття 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» такого змісту «Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

На нашу думку, ця стаття не повинна застосовуватися до агровиробника, який не отримав ліцензії на зберігання пального за умови, якщо зберігання пального здійснюється не як вид господарської діяльності, а виключно для власних потреб і у відомостях ЄДРПОУ відсутній такий вид діяльності як складське господарство КВЕД 63.12.0. За таких умов ми не можемо говорити, що підприємство здійснює саме господарську діяльність із зберігання пального, оскільки саме від зберігання пального підприємство не отримуватиме прибуток, прибуток отримуватиметься від реалізації сілськогосподарської продукції.

Водночас, ми бачимо ризик, що адміністративна відповідальність може бути застосована до підприємств. Йде мова про штрафи в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від  17 000 грн. до 34 000 грн.). Санкція також передбачає «конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої», втім, враховуючи політичну волю на надання часу на оформлення ліцензій ми сумніваємось, що в даному випадку конфіскація може застосовуватися.

Щодо принципу мовчазної згоди. Згідно з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV принцип мовчазної згоди – це  принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

У випадку, якщо підприємства знаходяться на стадії підготовки усіх документів, і фактично не може подати документи до розгляду, такий принцип не може бути застосовний.

Понеділок, 15 липня 2019

 

Партнери