Згідно ст. 37 Закону України «Про бджільництво» фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше, ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому, повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про бджільництво» порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. Зокрема, відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин.

При цьому,  вимоги про відшкодування збитків можуть бути заявлені, як щодо  втрат, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), так і щодо  доходів, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Розмір збитків підлягає доказуванню особою, що заявляє вимоги про відшкодування збитків.

Відповідальність за завдану шкоду (спричинені збитки) може наставати лише за наявності підстав, до яких законодавець відносить: наявність шкоди (1), протиправну поведінку заподіювача шкоди (2), причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача шкоди (3), вину (4). За відсутності хоча б одного із цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає. При цьому, за висловом Верховного Суду України збитки - це грошове вираження шкоди (постанова ВСУ від 18 березня 2015 року у справі 3-18гс15).

Середа, 4 липня 2018

 

Партнери