Відповідно до частини 1 статті 39 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Відповідно до статті 41 Цивільного кодексу України, над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. Отже, орендодавцем по договору буде особисто власник ділянки, від імені та в інтересах якого договір буде підписаний опікуном (про це зазначається в договорі оренди).

Відповідно до статті 71 Цивільного кодексу України, опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна.

До 1 січня 2013 року договір оренди земельної ділянки підлягав державній реєстрації, отже для його укладення опікуну необхідно було отримувати дозвіл органу опіки та піклування. З 1 січня 2013 року договір оренди землі не підлягає державній реєстрації, реєструється лише право оренди, отже отримувати дозвіл немає необхідності.

На практиці, для укладення договору оренди землі, опікун не отримує дозвіл органу опіки та піклування. Якщо Ви хочете бути впевненими на 100 %, що в подальшому орган опіки та піклування не буде оскаржувати договір оренди землі, рекомендуємо звернути до них за вищенаведеним дозволом. Зверніть увагу, що органами опіки та піклування є  районні державні адміністрації.  

Одержувачем коштів для цілей подачі декларацій буде власник земельної ділянки. Фактичним отримувачем коштів буде опікун.

Понеділок, 25 червня 2018

 

Партнери