Прийнято та підписано президентом Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» за №6049-д.

Закон містить чимало кардинальних змін у сфері земельних відносин та врегулювання питань, які були поза правовим полем більше ніж двадцять років. Нижче Ви можете ознайомитися із коротким описом нововведень, які очікують нас з 1 січня 2019 року.

Землі колективної власності. З 1 січня 2019 року землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені як юридична особа (крім земельних ділянок, які станом на 1 січня 2019 року перебувають у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Землі під будівлями, спорудами, які перебувають у власності, підлягають безоплатній передачі їх власникам.  

Проектні польові дороги та захисні лісосмуги.  Земельні ділянки під проектними польовими дорогами (крім польових доріг, що обмежують масив) перейдуть у комунальну власність та можуть бути передані в оренду власникам та/або користувачам земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками під такими польовими дорогами. Земельні торги при цьому проводити не потрібно, а такі землі можуть використовуватися як для проходу (проїзду) так і вирощування сільськогосподарської продукції.   Строк оренди таких земельних ділянок буде складати 7 років.

Нерозподілені та невитребувані земельні ділянки. Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).  Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).  Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки (присвоєння кадастрового номера) за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

Переважне право на укладення договорів оренди в одному масиві земель. Особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення (не менше 75 відсотків усіх земель масиву), має право орендувати інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані у такому масиві, а у разі якщо інші земельні ділянки перебувають в оренді, - на одержання їх у суборенду, за умови передачі у користування іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві на такий самий строк та на таких самих умовах, якщо внаслідок черезсмужжя невикористання таких земельних ділянок створює перешкоди у раціональному використанні земельних ділянок, що перебувають у користуванні цієї особи. 

Вирішення проблеми «шахматки» на полі. Власники та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом взаємного укладання між ними договорів оренди, суборенди відповідних ділянок. Укладення договору суборенди у такому разі не потребує згоди орендодавця, при цьому орендар залишається відповідальним перед орендодавцем за виконання договору оренди.

Інвентаризація земельних масивів. Законом передбачається можливість проведення інвентаризації масивів земель сільськогосподарського призначення. Наразі така інвентаризація передбачена лише для земель державної та комунальної форми власності. В результаті інвентаризації буде відбуватися: внесення відомостей про земельні ділянки, які сформовані але не внесені до ДЗК; формування земельних ділянок (присвоєння кадастрового номера); формування масивів земель; формування земельних ділянок під проектними польовими дорогами та полезахисними лісосмугами; формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок.  

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки землі. Законом передбачається виключний перелік підстав, за яких орган місцевого самоврядування має право відмовити в затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Підставою для відмови у затвердженні технічної документації може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно- правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади.

Володіння фермерською землею та ОСГ.  Підприємства зможуть володіти (на праві власності або користування) земельними ділянками, які призначені для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), фермерського господарства, які розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни їх цільового призначення.

Обмеження строку дії емфітевзису та суперфіцію.  Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності на підставі договору емфітевзису або суперфіцію не може перевищувати 50 років. Наразі, для приватних земель такий строк не обмежений та може складати 100 та більше років.

Понеділок, 20 серпня 2018

 

Партнери