При призові працівника на військові навчальні збори його звільняють від роботи на цей період, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад. При цьому на увесь період зборів, включаючи час проїзду до місця проведення зборів і назад, за працівником зберігають місце роботи, посаду і середню зарплату.

Іноді виникають ситуації, коли роботодавець просто не може відпустити працівника і звертається з питанням, як вчинити. Для цього потрібно побачити повістку, щоб зрозуміти чи:

а) працівник викликається на підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (може викликатись на підставі Закону України "Про мобілізаційну службу та мобілізацію");

б) чи викликається він на підставі ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

в) ці збори перевірочні чи ні.

Якщо а) б) і в) - так, то тоді працівники, які працюють на посівній, звільняються від таких зборів, і можуть не їхати, а залишатись працювати.

Їх звільняє від призову стаття 30 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яка зазначає наступне:

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):

1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;

3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;

4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;

5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;

6) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій;

7) військовозобов'язані-жінки, за винятком перевірочних зборів;

8) особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;

9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

10) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю;

11) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;

11-1) військовозобов'язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;

12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;

14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно.

Вівторок, 28 серпня 2018

 

Партнери