Чи може єдиний засновник фермерського господарства, він же голова, виконувати функції управління без оформлення трудових відносин? Чи потрібно це прописати в статуті?

Головою ФГ може бути його засновник, це має бути визначено в Статуті. Це прямо зазначено в ч. 1 ст. 4 Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV. Тобто, в загальному випадку, головою може бути засновник або інший член ФГ або стороння особа – не член ФГ (якщо це звичайне ФГ, не сімейне), зазначена в Статуті.

Так як трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів і регулюються вони зовсім не трудовими договорами, а Статутом господарства (Договором про створення сімейного ФГ – не юрособи) (ч. 2 ст. 27 Закону про ФГ), тому з головою ФГ не потрібно оформляти трудові відносини, а потрібно прописати в Статуті, що власник, є членом ФГ і буде виконувати функції голови господарства.

Члени фермерського господарства не можуть працювати в ньому за трудовим договором (контрактом), це вимога ч. 1 ст. 3 Закону про ФГ.

Так само, в ст. 3 КЗпП, зазначають, що особливості праці членів фермерських господарств визначаються законодавством і їх статутами. Маючи необхідні навички, члени ФГ можуть виконувати певні обов’язки, в тому числі й обов’язки голови, головного бухгалтера.

Але КЗпП такі відносини не регулює, тобто трудові договори про роботу у ФГ з членами цього господарства не укладають і в податковий орган Повідомлення про прийняття на роботу членів ФГ не подають! Водночас на членів ФГ (у тому числі й на голову) ведуться в загальному порядку трудові книжки. ( ч. 4 ст. 27 Закону про ФГ, пп. 1.1, 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58).

Також, не забувайте, що з 01.01.2018 р. члени фермерського господарства є платниками ЄСВ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Так, як трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю. То якщо голова фермерського господарства є членом цього фермерського господарства, про що зазначено у статуті, він є платником єдиного внеску відповідно до п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, на якого поширюються обов’язки, визначені частиною другою ст. 6 цього Закону

У разі якщо голова фермерського господарства є засновником або іншою визначеною в статуті особою, при цьому згідно з цим статутом не є членом такого господарства, він не є платником єдиного внеску у розумінні п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ.

 

Четвер, 19 березня 2020

 

Партнери